Prireditve, posebni dnevi in tedni v vrtcu

Ob posebnih dnevih in tednih teče življenje v vrtcu drugače kot vsak dan. Načrtujemo jih v tednu otroka, v prazničnem času v decembru, pred državnimi prazniki, v povezavi s posebnimi dnevi in tedni, ki jih načrtujemo skupaj s šolo, ter v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Otroci se še posebej razveselijo dnevov, ki so namenjeni druženju z družinskimi člani in sodelovanju s starši. Za vse nas pa so zelo pomembne prireditve, namenjene predstavitvi našega dela.

Preberite si članke o dejavnostih, dogodkih in prireditvah, v katerih sodelujemo skupaj, bodisi skupine 1. starostnega obdobja, skupine 2. starostnega obdobja ali vsi skupaj. Včasih pa se nam pridružijo tudi otroci iz podružničnih enot na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku.