POČITNIŠKA LETOVANJA 2023

 

Spoštovani starši in učenci!

 Tudi v letošnjem letu Občina Selnica ob Dravi subvencionira letovanje otrok:

  • Zveze prijateljev mladine Maribor v Poreču ali na Pohorju
  • ter Rdečega križa Maribor v Punatu, tako otrokom s socialno kot otrokom z zdravstveno indikacijo.

 

Letovanja – Rdeči križ Maribor (Punat)

Prijavnice za letovanje preko RK – Punat lahko dvignete na šoli (v šolski svetovalni službi) ali na spletu (letovanje@rkmb-drustvo.si).

Za regresirano letovanje oddate izpolnjeno prijavnico s prilogo (kopija veljavne odločbe o otroškem dodatku) na Občini Selnica ob Dravi, ge. Nadi Hölzl, v fizični obliki. Za dodatne informacije se obrnite na spletni naslov (info@selnica.si ali nada.hoelzl@selnica.si) ali telefonsko številko 02 673 02 10.

 

Letovanja – ZPM Maribor (Poreč ali Pohorje)

Prijavnice za letovanje preko ZPM Maribor so od ponedeljka, 15. maja 2023, na spletni strani ZPM Maribor (www.zpm-mb.si). Za ZPM – so na voljo SAMO SPLETNE PRIJAVE.

Čimprej oddajte prijavnice preko spletne aplikacije, saj se izmene zelo hitro polnijo. Preden začnete z izpolnjevanjem prijave si pripravite:

  •  osebno izkaznico otroka (številka osebne izkaznice, datum izdaje),
  • EMŠO otroka,
  • davčno številko enega od staršev (tistega, ki bo navedel tudi kontakt),
  • veljavno odločbo o otroškem dodatku izdano s strani Centra za socialno delo.

Za regresirano letovanje izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na vaš elektronski naslov skupaj s skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku oddate na Občino Selnica ob Dravi ge. Nadi Hölzl v fizični obliki ali po elektronski pošti.  Za dodatne informacije se obrnite na spletni naslov (info@selnica.si ali nada.hoelzl@selnica.si) ali telefonsko številko 02 673 02 10.

 

Zdravstveno letovanje je možno tako preko RK in preko ZPM.

Če je otrok v zadnjem letu moral večkrat (vsaj dvakrat) obiskati zdravnika zaradi raznih obolenj, je možno, da je opravičen do zdravstvene napotitve – kontaktirajte otrokovega osebnega zdravnika o tej možnosti. Zdravniki že imajo predloge (napotnice) za zdravstveno letovanje. Ko dobite od otrokovega zdravnika potrjeno potrdilo/mnenje za zdravstveno letovanje, ga pošljete po pošti na ZPM Maribor (Razlagova 16, 2000 Maribor) ali RK Maribor (Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor).

Za pomoč in nasvet smo vam na voljo v šolski svetovalni službi, na telefonski številki 02 6740 836 (od 7.00 do 11.00) ali preko elektronske pošte hermina.ladinek@os-selnica.si ali  tjasa.mugerle@os-selnica.si.

Več informacij najdete na spletni strani RK – punat.si ali rkmb-drustvo.si ali na spletni strani ZPM Maribor – www.zpm-mb.si.

 

 

 

Dostopnost