KONTAKTI vrtca

SEDEŽ VRTCA:

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Mariborska cesta 30

2352 Selnica ob Dravi

Telefon: (02) 674 08 30

Faks: (02) 674 08 40

E- naslov: os.selnica@guest.arnes.si

RAVNATELJICA:                                                                 POMOČNICA RAVNATELJICE V ŠOLI:

Manja Kokalj  (tudi ravnateljica šole)                           Maja Vačun

Telefon: (02) 674 08 32                                                  Telefon: (02) 674 08 33

E-naslov: manja.kokalj@os-selnica.si                        E-naslov: maja.vacun@os-selnica.si

POMOČNICA RAVNATELJICE ZA VRTEC:

Martina Jaunik

Telefon: (02) 674 08 45, 031 724 737

E-naslov: martina.jaunik@os-selnica.si

Pogovorne ure: Po predhodnem dogovoru

SVETOVALNO DELO:

Tajda Kociper, univ. dipl. ped.

Telefon: 051 600 769

E-naslov: tajda.kociper@os-selnica.si

Pogovorne ure: Po predhodnem dogovoru

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKA DELA:

Branka Tajke in Zorica Premović

Telefon: (02) 674 08 30

E-naslov: branka.tajke@guest.arnes.si

ENOTA SELNICA OB DRAVI:

Osnovna šola Selnica ob Dravi

– Vrtec Kobanček

Mariborska cesta 28

2352 Selnica ob Dravi

Telefon: (02) 674 08 31 ali 051 617 669

E-naslov: os.selnica@guest.arnes.si

ENOTA SVETI DUH NA OSTREM VRHU:

Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu

– Vrtec Kobanček

Sv. Duh na Ostrem vrhu 53

2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu

Telefon: (02) 671 00 01

E-naslov: os.duh@guest.arnes.si

ENOTA GRADIŠČE NA KOZJAKU:

Podružnična šola Gradišče na Kozjaku

– Vrtec Kobanček

Gradišče na Kozjaku 39

2361 Ožbalt

Telefon: (02) 876 06 17

E-naslov: os.gradisce@guest.arnes.si

SLUŽBENI E-NASLOVI STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU (Povezava!)