Kdo smo

Kdo smo

Osnovno šolo Selnica ob Dravi v šolskem letu 2016/2017 obiskuje 335 učencev, od tega 318 osrednjo šolo v Selnici ob Dravi, dislociran oddelek na Sv. Duhu na Ostrem vrhu 9 učencev in dislociran oddelek v Gradišču na Kozjaku 8 učencev. Poučuje jih 45 učiteljic in učiteljev. V sklopu šole deluje tudi otroški vrtec, ki ga v letošnjem letu obiskuje 149 otrok. Osem oddelkov je v Selnici ob Dravi, en oddelek na podružnici pri Svetem Duhu na Ostrem Vrhu in en v Gradišču na Kozjaku.

Ustanoviteljica vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi je Občina Selnica ob Dravi s sedežem: Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Selnica ob Dravi.

Svet zavoda sestavljajo: predstavniki ustanovitelja, staršev in zavoda.