Izbira obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

 

Dragi učenci, spoštovani starši!

 

V tednu od 13. do 17. 5. 2024 si morajo učenci 6.-8. razreda izbrati izbirne predmete za naslednje šolsko leto. 

Obvezno je, da učenec/ka izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko – dva predmeta, ki se izvajata po eno uro, ali tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec/ka lahko obiskuje tudi tri ure izbirnih predmetov na teden, če s tem soglašate starši. Predmete, ki jih izbere, mora učenec/ka obvezno obiskovati vse šolsko leto in je pri njih tudi ocenjen/a.

Učenec/ka 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko delno ali v celoti oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih (to označite na prijavnici za izbirne predmete). Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto dostavite šoli potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Za vas smo pripravili opis posameznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo učencem 7.-9. razreda (ti učenci to šolsko leto še obiskujejo 6., 7. in 8. razred). Predlagamo, da vsebine preberete in se skupaj odločite, katera/e predmeta/e bo učenec/ka izbral/a. Za izbiro predmetov boste starši prejeli elektronsko sporočilo z dostopom do prijavnice.

Izbiro predmetov označite najkasneje do petka, 17. 5. 2024, in sicer tako, da  izmed ponujenih izberete 5 predmetov in jim določite vrstni red od 1 do 5 glede na prioritete/želje otroka (1 = prva izbira, 2 = druga izbira, 3 = tretja izbira …). Izbiranje predmetov na ta način pomeni rangiranje za primer, če se kateri od izbranih predmetov ne bo izvajal zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev. V tem primeru bomo vedeli, kateri predmet je učenec/ka izbral/a kot naslednjo željo.

Pripravili smo zloženke z navedbo in opisi predmetov, ki so ponujeno učencem posameznega razreda. Do njih dostopate na spodnjih povezavah:

ZLOŽENKA_7.razred

ZLOŽENKA_8.razred

ZLOŽENKA_9.razred

 

V primeru kakršnih koli vprašanj, dvomov ali želje po dodatnih pojasnitvah v zvezi z načinom izbire predmetov ali njihovimi vsebinami smo vam na voljo. Predlagamo, da se učenec/ka ali starši obrnete neposredno na učitelja/ico, ki bo predmet izvajal/a, ali na pomočnico ravnateljice po e-pošti (maja.vacun@os-selnica.si) oz. po telefonu (02 674 08 33).

 

Lepo vas pozdravljamo!

Dostopnost