Elektronski naslovi strokovnih delavcev

STROKOVNI DELAVEC/-KA E-NASLOV PREDMETI, DRUGO
Mojca AUGUŠTIN mojca.augustin@os-selnica.si angleščina

Karmen BARON

(Janja STARIHA)

karmen.baron@os-selnica.si

janja.stariha@os-selnica.si

nemščina, OPB
Tjaša BEVC tjasa.bevc@os-selnica.si geografija
Barbara BEDJANIČ barbara.vinko@os-selnica.si razredni pouk, RaP
Urša BREZNIK urska.breznik@os-selnica.si slovenščina, knjižničarka, RaP
Daniela BUGARIN daniela.bugarin@os-selnica.si 2. strokovna delavka v 1. razredu, OPB
Anja GOŠNAK anja.gosnak@os-selnica.si naravoslovje, laborant, organizmi v naravnem in drugem okolju, OPB, RaP
Amadeja GORJUP amadeja.gorjup@os-selnica.si Popestrimo šolo
Zdenka GRADIŠNIK zdenka.gradisnik@os-selnica.si razredni pouk
Mateja GRUM mateja.grum@os-selnica.si razredni pouk, angleščina v 1. razredu, kolesarski izpit, OPB
Zlatka HARTMAN zlatka.hartman@os-selnica.si matematika, fizika, DNU
Eva HRIBERŠEK eva.hribersek@os-selnica.si 2. strokovna delavka v 1. razredu, OPB
Franc JAKOŠ franc.jakos@os-selnica.si računalniška omrežja, urejanje besedil, ROID
Nataša JAVORNIK natasa.javornik@os-selnica.si razredni pouk, OPB, RaP, DNU
Ksenija KOROŠEC ksenija.korosec@os-selnica.si razredni pouk, OPB, JV
Maja KOSMAČIN maja.kosmacin@os-selnica.si razredni pouk, RaP
Danijela KRAMPL danijela.krampl@os-selnica.si angleščina, slovenščina
Božena KREUH bozena.kreuh@os-selnica.si slovenščina, JV
Hermina LADINEK hermina.ladinek@os-selnica.si svetovalno delo
Tanja LAŠIČ tanja.lasic@os-selnica.si razredni pouk
Katja LEP katja.lep@os-selnica.si razredni pouk, OPB, JV
Jerneja LISJAK jerneja.lisjak@os-selnica.si inkluzivna pedagoginja (dodatna strokovna pomoč)
Blaž LOVRIČ blaz.lovric@os-selnica.si naravoslovje, kemija, biologija, laborant, poskusi v kemiji, čebelarstvo, DNU
Alenka MALJEVAC alenka.maljevac@os-selnica.si razredni pouk
Tjaša MUGERLE tjasa.mugerle@os-selnica.si pedagoginja, PUT, OPB
Stanislava NIDORFER stanislava.nidorfer@os-selnica.si gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, OPB
Damjana OČKO damjana.ocko@os-selnica.si razredni pouk, OPB, RaP
Barbara OZBIČ KIRIJAKOPULOS barbara.ozbic@os-selnica.si organizatorica prehrane
Uroš OZMEC uros.ozmec@os-selnica.si tehnika in tehnologija, NIP tehnika, NIP računalništvo,  obdelava gradiv – les, filmska vzgoja, robotika v tehniki
Polonca PERKUŠ polonca.perkus@os-selnica.si razredni pouk
Suzana PLOŠNIK suzana.plosnik@os-selnica.si matematika, fizika
Mateja PODLESEK mateja.podlesek@os-selnica.si NIP francoščina
Katja POGORELC katja.pogorelc@os-selnica.si razredni pouk, OPB
Marija PUPAHER marija.pupaher@os-selnica.si matematika, PUT, JV
Viktorija PUPAHER viktorija.pupaher@os-selnica.si razredni pouk, OPB, RaP
Katja REPOLUSK katja.repolusk@os-selnica.si psihologinja, svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč
Andreja ROBIČ andreja.robic@os-selnica.si razredni pouk
Mojca STRAŠEK mojca.strasek@os-selnica.si razredni pouk
Emica ŠKRINJAR emica.skrinjar@os-selnica.si geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, DNU
Marinka ŠOBER marinka.sober@os-selnica.si glasbena umetnost, pevski zbor, NIP umetnost, RaP, DNU
Jitka ŠTUMPER jitka.stumper@os-selnica.si šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, OPB, RaP
Tija TINAUER tija.tinauer@os-selnica.si razredni pouk
Ksenija TRIPKOVIČ ksenija.tripkovic@os-selnica.si slovenščina, angleščina, RaP
Maja VAČUN maja.vacun@os-selnica.si pomočnica ravnateljice, knjižničarka, domovinska in državljanska kultura in etika, etična raziskovanja, jaz in drugi, DNU
Urška VERHOVČAK urska.verhovcak@os-selnica.si razredni pouk, kolesarski izpit, VV, DNU
Andrej VIHER andrej.viher@os-selnica.si šport, izbrani šport – nogomet, šport za sprostitev, šport za zdravje, RaP, VV
Oto VOGRIN oto.vogrin@os-selnica.si likovna umetnost, likovno snovanje, OPB, VV
Barbara VOLMAJER barbara.volmajer@os-selnica.si slovenščina, retorika, filmska vzgoja, JV, VV, DNU
Tamara VOLMAJER tamara.volmajer@os-selnica.si spremljevalka gib. ovirane učenke, OPB