Cenik šolske prehrane OŠ Selnica ob Dravi

Spoštovani!

Zaradi novih javnih naročil, dviga cen živil dobaviteljev, posledic Covida-19 in sledenja smernicam zdravega prehranjevanja moramo za nekaj centov dvigniti cene posameznih obrokov v šolski kuhinji (razen pri malicah za učence ostaja cena enaka). Nove cene je potrdil svet zavoda na seji dne 9. 3. 2021. Cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.

Hvala za razumevanje.

VRSTA OBROKA CENA (€)
malica za učence 0,80
kosilo 1. razred 2,06
kosilo od 2. do 4. razreda 2,57
kosilo od 5. do 9. razreda 2,96
popoldanska malica za učence 1,18
kosilo za zaposlene in zunanje odjemalce (z 9,5 % DDV) 5,48
malica za zaposlene (z 9,5 % DDV) 2,13
kosilo za zaposlene, ki jedo v šoli (z 9,5 % DDV) 4,47